• eeedo tehostaa organisaatiosi toimintaa

    eeedo on älykäs yhteisötyökalu tehostamaan organisaatioiden yhteisöllisyyttä, tiedonkulkua ja tekemistä. eeedo yhdistää hajaantuneen tiedon, ihmiset sekä tehtävät dynaamiseksi aihekeskeiseksi sosiaaliseksi intranetiksi.

Ota tietotulva haltuun

Kaikki tieto, tiedostot ja tekeminen järjestyy eeedossa aihealueiden ympärille, jolloin pystyt itse seuraamaan sinua kiinnostavia aihealueita. Tieto muuttuu lähettäjäkeskeisestä vastaanottajakeskeiseksi, etkä jää mistään tärkeästä tiedosta paitsi.

Vähennä päällekkäistä tekemistä

Avoimuus, aihekeskeisyys ja tiedon helppo löytyminen estävät päällekkäistä tekemistä, jolloin aikaa ei hukata samojen asioiden tekemiseen useaan kertaan eri paikoissa.

Kaada raja-aidat eri tietosiilojen välillä

Koko organisaation tieto, tiedostot ja tekeminen yhdistyvät yhteen helppokäyttöiseen palveluun, jossa tieto on aidosti löydyttävissä koko organisaatiolle.

Aito yhteisöllisyys koko organisaatiolle

Tiedä mitä työkaverisi tietää, tekee ja osaa. eeedo mahdollistaa kaikenkokoisten organisaatioiden verkottumisen ja oman osaamisen sekä kiinnostusten markkinoimisen. Jokaista sisältöä voidaan helposti kommentoida ja arvioida, jolloin tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on kaikkien vastuulla.

Myy enemmän paremman tarjoomatuntemuksen avulla

Tehokkaampi tiedonvaihto parantaa organisaation kykyä oppia uudet tuotteet. Kun tarjooma ymmärretään paremmin, sitä osataan myös tarjota asiakkaille osana ratkaisua.

Luo läpinäkyvä toimintakulttuuri

Hallitse tietotulvaa eeedon älykkyydellä, jolloin mikään asia ei ole liian pieni viestittäväksi. Vain tietoa tarvitsevat ja siitä kiinnostuneet saavat tiedon . Avoin yrityskulttuuri parantaa viihtyvyyttä ja ilmapiiriä sekä tehostaa organisaation toimintaa.

Tunnista ihmisten vahvuudet

Anna tähtien loistaa. eeedossa kaikki tekevät töitä, viestivät ja näyttäytyvät omalla nimellään. Jokainen saa aidosti kannustimensa tehdessään itse jotain mahtavaa.

Helpota asioiden, dokumenttien ja tiedon löytymistä

Älykkäiden reaaliaikaisten hakuominaisuuksien ja älykkään aihepilven ansiosta oikea tieto löytyy ilman turhaa hampaidenkiristystä silloin kun sitä tarvitaan.

Koukuttava työkalu työntekoon

Saa työntekijät innostumaan ja kiinnostumaan työasioista samalla tavalla kuin vapaa-ajan facebookkaaminen.

Haluaisitko helpottaa organisaatiosi päivittäistä työntekoa?

Ota yhteyttä, niin autamme mielellämme!