• Koko organisaation työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti

    Mahdollista kaikkien työntekijöistä osallistuminen työntekijälähettilyyteen ja sosiaaliseen myyntiin. Omat työntekijät ovat tutkitusti luotetuin markkinointikanava.

Omat työntekijät ovat yrityksen paras markkinointikanava

  • Nielsenin maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 83% ihmisistä luottaa tuntemiltaan ihmisiltä saamiinsa suosituksiin ¹.
  • Vain 46% ihmisistä luottaa sosiaalisen median maksettuun mainontaan ¹.
  • Sosiaalisen median orgaaninen tavoittavuus on hyvin pieni, maksettu mainonta kallistuu ja sen tavoittavuus on rajallinen ².
  • Omien työntekijöiden sosiaalisessa mediassa jakama sisältö näkyy vaikka käyttäisi mainosten esto-ohjelmia eli adblockereita. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan 20% 16-34 vuotiasta käyttää mainosten esto-ohjelmia  ³.

Perinteiset työntekijälähettilyystyökalut ovat hyviä työkaluja asiantuntijaorganisaatioille ja myyntitiimeille, mutta niiden avulla on hankala saavuttaa tuloksia suuressa mittakaavassa. eeedon työntekijälähettilyysratkaisu voidaan tuoda osaksi yrityksen olemassa olevaa intranetia (mm. SharePoint, WordPress) jolloin se ei jää irralliseksi yrityksen viestintäprosessista ja muista viestintäkanavista.

eeedo työntekijälähettilyys yhdistettynä 100% tavoittavuuden ratkaisuumme tuo yrityksen tärkeän sisällön intranetistä myös niiden työntekijöiden saataville joilla ei ole pääsyä intranetiin.

Koko organisaation työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti

1000 työntekijän yritys voi tavoittaa yli
58 000 käyttäjää.
10 000 työntekijän yritys yli 587 000.

eeedon avulla voidaan lisätä yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tuomalla yrityksen markkinointi- ja blogisisältöjä työntekijöiden saataville ja kannustamalla heitä jakamaan sisältöjä heidän sosiaalisen median kanavissaan, voit saavuttaa enemmän potentiaalisia asiakkaita kuin maksetulla mainonnalla.

Keskimäärin Facebook-sivun julkaisu tavoittaa orgaanisesti 2 %¹ sivun tykkääjistä. Facebook-käyttäjän jakama sisältö tavoittaa keskimäärin 35 % hänen Facebook-ystävistään².

Suomalaisen 1000 henkeä työllistävän yrityksen työntekijöistä ainakin 49,65 % on Facebook käyttäjiä³. Keskimäärin käyttäjällä on 338 Facebook-kaveria.  Käyttäjän jakama päivitys tavoittaa keskimäärin 35 % hänen Facebook-kavereistaan².

1000 * 49,65 % * 338 * 35 % = ~ 58736

Potentiaali tavoittaa: 58 736 Facebook-käyttäjää. 

Koko organisaation tavoittava työntekijälähettilyysratkaisu selaimessa

Seuraa tuloksia analytiikan avulla

Käyttäjä- tai tiimikohtaisten yksilöllisten UTM-linkkien avulla voit seurata kuka organisaatiossasi luo eniten myyntiä ja näkyvyyttä yrityksillesi. Voit käyttää mittaamiseen verkkosivujen tai verkkokaupan omaa analytiikkaa (esim. Google Analytics, Mixpanel, Kissmetrics tai Snoobi) tai eeedon analytiikkapalvelua.

eeedo työntekijälähettilyys on yhdistettävissä osaksi eeedon muuta 100%:n tavoittavuuden ratkaisua, jolloin voit tarjota esimerkiksi tuotantotyöntekijöille heille merkityksellistä sisältöä intranetista. Lue lisää eeedo 100 % tavoittavuusratkaisusta.

eeedon työntekijälähettilyysratkaisun analytiikkaratkaisu

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Manhattan Residential Group logoOnniBus.com logoLiikenne- ja viestintäministeriön logoThe Ministry of Environment of Finland

Kerromme mielellämme lisää työntekijälähettilyyden ratkaisuistamme

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.