Nykyaikainen kalustonhallinta – kuinka kehittää kalustonhallintaa helposti

Nykyaikainen kalustonhallinta yrityksissä

Kynä+vihko, Excel vai kalustonhallintajärjestelmä?

Jokainen yrityksen tai muun organisaation kalustonhallinnasta vastaava henkilö tietää miten hankalaa kaluston hallinta voi olla ilman oikeita apuvälineitä. Alle 10 ajoneuvon hallinta perinteisesti Excelin tai kynä ja vihko -menetelmän avulla voi olla vielä mahdollista, jos ajoneuvojen käyttäjiä on vähän. Haasteita kuitenkin syntyy, jos ajoneuvoilla tai laitteilla on enemmän käyttäjiä, ne sijaitsevat eri paikoissa, kuluja halutaan seurata reaaliajassa yms.

Vikojen ilmoittaminen kalustonpäällikölle puhelimitse on aikaa vievää. Etenkin pienet viat, jotka eivät estä kaluston käyttöä, jäävät usein ilmoittamatta. Näiden pienien vikojen kertyminen saattaa tulla huollon yhteydessä yllätyksenä, eikä vaadittavia varaosia välttämättä ole suoraan varastossa. Varaosien puuttuminen aiheuttaa turhia käyntejä huollossa tai pahimmillaan kaluston turhaa ja kallista seisottamista huollossa.

IoT ja erilaiset sensorit ovat tulossa kovaa vauhtia kuljetusalalle, mutta jos kalustonhallinnan perusasiat ja prosessit eivät ole kunnossa, on tämän uuden teknologian hyödyntäminen haastavaa. Eivätkä IoT ja erilaiset sensorit pysty korvaamaan ihmisen havainnointia kalustonhallintaa ajatellen. Parhaimmillaan nämä teknologiat toimivat yhdessä ihmisen havainnoinnin kanssa.

Oma huolto, huoltokumppani ja hybridimalli

Osa yrityksistä hoitaa kaluston kunnossapidon itse, osa on ulkoistanut tämän kokonaan ulkopuolisille, ja osa hoitaa osan kunnossapidosta itse ja osan hoitaa huoltokumppani. Erikoiskaluston osalta huollon ja vikakorjaukset hoitavat usein alustan ja lisälaitteiden osalta eri huoltokumppanit. Etenkin yrityksillä joiden kalusto koostuu monen eri valmistajan ajoneuvoista ja koneista, huollon ja vikakorjauksen hallinta voi olla työlästä.

Oman kaluston erityispiireet – millainen kalustonhallintajärjestelmä sopii teille?

Erilaiset ajoneuvot ja työkoneet sekä niiden erikoispiirteet on hyvä ottaa huomioon kalustonhallintajärjestelmää valitessa. eeedo-kalustonhallintajärjestelmän lähtökohtana on alusta asti ollut ajatus, että asiakasyritys tuntee oman kalustonsa ja toimintatapansa meitä paremmin. Olemme kehittäneet kalustonhallintajärjestelmämme siten että se on helposti ja kustannustehokkaasti mukautettavissa erilaisten koneiden ja ajoneuvojen tarpeita vastaaviksi. Järjestelmäämme käytetään esimerkiksi rekka- ja kuorma-autoissa, busseissa, junissa sekä kiskoilla kulkevissa ratatyökoneissa.

Erilaisien kalustoon liittyvien tarkistuksien ja lakisääteisten katsastuksien hallinta voi olla kalustopäällikölle aikaa vievää työtä. Etenkin jos kalustolla on paljon käyttäjiä ja kaikki ajoneuvot eivät päivän päätteeksi saavu takaisin samaan paikkaan. Katsastukset ja tarkistukset on hyvä hallita järjestelmällä, joka osaa ilmoittaa milloin ja kenen nämä tulee hoitaa.