• Tavoita kaikki työntekijäsi tehokkaasti

    Tehokas alusta suurten organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään 100%:lla kohderyhmän saavuttavuudella.

Työntekijöitä sitouttava tapa saavuttaa kaikki työntekijät, mahdollistaa koko organisaation laajuinen työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti, sekä kerätä hiljaista tietoa ja palautetta.

Tavoita toimiston ulkopuolella työskentelevät

Perinteiset organisaatioiden viestintäsovellukset on tehty toimistotyöntekijöille. Näiden ratkaisujen käyttö hankaloittaa entisestään esimerkiksi tuotanto- tai asiakaspalvelutyötä tekevien tiedonsaantia siitä huolimatta, että yli 60 % työntekijöistä teollisuusmaissa tekee muuta kuin toimistotyötä.

Koko organisaation laajuinen työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti

Perinteiset työntekijälähettilyysratkaisut toimivat hyvin pienillä asiantuntijaryhmillä ja myyntitiimeillä, mutta koko organisaation laajuinen tehokas käyttö on haastavaa sillä palvelut eivät ole osa yrityksen sisäistä viestintäprosessia. eeedon työntekijälähettilyyden ja sosiaalisen myynnin ratkaisu on suunniteltu olemaan keskeinen osa yrityksen sisäistä viestintää. Palveluun voidaan tuoda tärkeimpiä uutisia esimerkiksi intranetistä ja jakaa niitä työntekijöille jotka eivät käytä intranetiä usein tai heillä ei ole sinne ollenkaan pääsyä.

Kerää palautetta ja hiljaista tietoa

Työntekijöiden osaaminen ja tietotaito ovat yksi yritysten suurimmista voimavaroista ja niitä tulisi vaalia. Ratkaisumme hyödyntää pelillistämistämisen (gamification) ja joukkoistamisen (crowdsourcing) menetelmiä hiljaisen tiedon ja palautteen keräämiseen.

eeedo's employee communication and social selling app

Haluatko tavoittaa koko orgnisaation?

Jätä yhteydenottopyyntö niin kerromme mielellämme lisää.

Sitouta työntekijöitä

Palautteiden käsittelyn joukkoistaminen

Työntekijälähettilyysratkaisumme mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavan sitouttaa kaikkia työntekijöitäsi. Kerää ja jaa palautetta sekä ideoita koko organisaation laajuisesti. Palautteen keräämisen joukkoistaminen ja pelillistäminen vähentää hallinnollista työtä, säästää aikaa sekä mahdollistaa hyvien ideoiden ja vinkkien leviämisen kaikille osastoille.

Pelillistäminen

Rohkaise työntekijöitä jakamaan vinkkejä toisilleen sekä jakamaan yrityksen materiaaleja sosiaalisessa mediassa (esim. sisältömarkkinointia, kampanjoita ja työpaikkailmoituksia) kilpailujen, työntekijä affiliate-markkinoinnin ja palkintojen avulla. Oikeilla kannustimilla työntekijät ottavat osaa mielellään.

eeedon kaikki työntekijät tavoittavan ohjelmiston etusivu

Mahdollista koko organisaation laajuinen työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti

Hyödyntämätön mahdollisuus

Ota käyttöön työntekijälähettilyyden ja sosiaalisen myynnin mahdollisuudet suuressa mittakaavassa ratkaisumme avulla. Voit esimerkiksi jakaa mielenkiintoisa blogisisältöjäsi omille työntekijöillesi ja rohkaista heitä jakamaan niitä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Työntekijöittesi sosiaalisessa mediassa saavuttama yleisö on suurempi kuin monella suurella brändillä. Ihmiset myös luottavat enemmän oikeiden ihmisten jakamiin sisältöihin kuin maksettuun mainontaan.

Orgaaninen näkyvyys laskee

Yrityksen Facebook-sivun näkyvyys sivusta tykänneille käyttäjille voi pahimmillaan olla vain 2%. Toisaalta yksittäisen käyttäjän jakama sisältö tavoittaa keskimäärin 35% hänen Facebook-kavereistaan. Tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan ihmiset myös luottavat enemmän ystäviensä suosituksiin kuin mihinkään mainonnan muotoon. National Business Research Instituten tutkimuksen mukaan 12% työntekijälähettilyyden nousu kaksinkertaistaa liikevaihdon. Saman tutkimuksen mukaan yritykset, joiden henkilöstö on sosiaalisesti sitoutunutta, saavat yli puolet enemmän myyntiliidejä kuin yritykset joiden henkilöstö ei ole sosiaalisesti sitoutunutta yritykseen.

eeedo's employee communication and social selling app

Sosiaalinen rekrytointi

Hyvien työntekijöiden löytäminen ei ole helppoa. Usein uusi työntekijä löytyykin jonkun yrityksessä työskentelevän lähipiiristä. Palvelumme mahdollistaa omien työntekijöiden kontaktien hyödyntämisen sosiaalisen rekrytoinnin keinoin. Ottamalla koko henkilöstön mukaan uusien työntekijöiden etsimiseen, avaat uudenlaisen sosiaalisen rekrytointikanavan jollaisesta suuret rekrytointi- ja headhunting-yritykset voivat vain unelmoida.

Seuraa tuloksia ja hyödynnä dataa

Seuraa tuloksia nettisivujesi webanalytiikkatyökalulla (mm. Google Analytics, Mixpanel tai Kissmetrics) analysoiden liikennettä ja konversioista. Luomme käyttäjä-, osasto- tai paikkakohtaiset UTM-linkit käyttäjille, joiden avulla voidaan tehokkaasti seurata kenen jaot tuovat eniten liikennettä ja konversioita.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Manhattan Residential Group logoOnniBus.com logoLiikenne- ja viestintäministeriön logoThe Ministry of Environment of Finland

Aloita koko organisaation laajuinen työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti

Jätä yhteydenottopyyntö niin kerromme mielellämme lisää.