Tietosuojaseloste

Kuka tietojasi käsittelee
Yritys

eeedo oy
Hämeenkatu 13a
33100 Tampere

Yhteyshenkilö

Arttu Kalli
040 7530715
arttu.kalli@eee.do

Keiden tietoja käsittelemme
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät
Palvelun käyttäjät

Tiedot, joita käsittelemme
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille, esimerkiksi:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Työnantaja / Yritys
Rooli/titteli
IP-osoite

Miksi käsittelemme tietojasi
Asiakassuhteen hoitaminen
Markkinointi
Tuotekehitys ja tuotteidemme parantaminen

Mistä saamme tiedot
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tai asiakkaan yhteyshenkilön toimittamana.

Kuka muu käsittelee tietojasi
Microsoft
Accountor
Tawk.to

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi
Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti vuosi, jonka jälkeen poistamme tiedot.

Oikeutesi
Tarkastusoikeus
Vastustamisoikeus
Suoramarkkinointikielto
Poisto-oikeus
Valitusoikeus

Kuinka suojaamme tietosi
Suojaamme internetyhteyden (https / TLS salaus)
Käytämme palomuuria
Salaamme tietoja (kryptaus)
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla

18.1.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty tietosuojaseloste eeedo oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot
eeedo oy
Rautatienkatu 21
33100 Tampere

Arttu Kalli
Toimitusjohtaja
040 7530715
arttu.kalli@eee.do

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät
Palvelun käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt) – Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. – Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät – Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja tieto- ja mateiaalipyynnöt. – Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Tiedot Käyttötarkoitus
Nimi Yksilöinti / yhteydenpito
Puhelinnumero Yhteydenpito
Sähköpostiosoite Yhteydenpito
Työnantaja / yritys Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
Rooli / titteli Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
IP-osoite Markkinoinnin kohdentaminen ja palvelun kehittäminen

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Meille toimitetut lomaketiedot poistetaan automaattisesti vuoden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot vuoden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan ohjeen mukaan.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: support@eee.do

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hyödynnämme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista. Katso tarkemmin kohta evästeet.

Poisto-oikeus

Mikäli koet joidenkin sinua koskevien tietojen käsittelyn olevan tarpeetonta tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin eeedo Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Microsoft (sähköposti)
Accountor

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Aina kun mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset tai EU:n ja Yhdysvaltojen hyväksymän Privacy Shieldin alaisissa palveluntarjoajissa.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen eli pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa sekä Facebook Pixel -eväste. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.