Työntekijöiden sitouttamistrendit vuodelle 2016

Top Five Employee Engagement Trends

Hyvien työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon on tärkeää. Tämä lienee kaikille selvää, mutta miten se käytännössä toteutetaan? Piilaakson teknologiajätit ovat jo vuosia haalineet parhaat talentit ja onnistuneet sitouttamaan heidät organisaatioihinsa ja tavoitteisiinsa. Työntekijöiden sitouttaminen on hyvin todennäköisesti ollut joskus puheenaiheena lähes jokaisessa organisaatiossa.

On olemassa erilaisia tapoja sitouttaa työntekijöitä organisaatioon. Kaikki aktiviteetit ja strategiat eivät sovi kaikkiin organisaatioihin. Tässä blogitekstissä käyn läpi mielestäni mielenkiintoisimmat trendit ja ideat työntekijöiden sitouttamiseen tälle vuodelle.

1. Omnichannel-viestintä

Omnichannel-viestintä, eli aidosti monikanavainen yksityiskohtaiset käyttötavat ja tarpeet huomioon ottava viestintä. Omnichannel tunnetaan paremmin verkkokaupan muotisanana, mutta sen periaatteita voidaan soveltaa myös sisäiseen viestintään.

Vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneet ”milleniaalit” ovat suurin Yhdysvaltojen työmarkkinoilla työskentelevä sukupolvi (linkki). Myös Suomessa tietyillä aloilla suurin osa työntekijöistä kuuluu tähän ikäryhmään. Tapasin hiljattain asiakkaan, jonka yrityksen työntekijöiden keski-ikä on hieman yli 20 vuotta. Silloin kun he eivät työskentele, he snäppäilevät sekä päivittelevät Facebook ja Instagram tilejään. Asiakkaan yritys päätti luoda työasioista tiedottamiseen oman Facebook-ryhmän, koska työntekijät olivat todella aktiivisia Facebookissa. Suurimmalla osalla työntekijöistä ei ole työsähköpostia ja omaa sähköpostiaan he käyttivät edellisen kerran Facebookkiin rekisteröityessään vuonna 2008. Heille viestiminen sähköpostilla ei luultavasti olisi kovin tehokasta. Facebook-ryhmiä ja muita samanlaisia kuluttajille suunnattuja palveluja työympäristössä käyttäessä tulee ottaa huomioon yksityisyys ja tietoturva.

Olennaista on ymmärtää, että ihmiset ovat erilaisia ja käyttävät vapaa-ajallaankin erilaisia viestintävälineitä. Jos haluat viestiä mahdollisimman tehokkaasti koko organisaatiollesi, on syytä miettiä ja tutkia mitä viestintäkanavia työntekijät eniten käyttävät. Nykyään lähes jokaisella viestintäsovelluksella ja -palvelulla on hyvät rajapinnat, joiden kautta voidaan viedä ja tuoda informaatiota automaattisesti. Teknisiä rajoitteita niin sanotun omichannel viestinnän toteuttamiselle ei siis juurikaan ole. Tärkeintä on saada tärkeät viestit perille nopeasti ja luotettavasti, oli viestintäkanavana sitten sähköposti, Facebook-ryhmä tai mikä muu tahansa.

Xbox controller

2. Organisaation pelillistäminen

Pelillistäminen ei tarkoita FarmVillen tai Candy Crushin asentamisesta yrityksenne intranettiin (toisaalta se olisi aivan mahtavan aprillipila). Pellistäminen tarkoittaa pelisuunnittelun elementtien tuomista yritysmaailmaan. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi pelien elämyksellisyys ja viehättävyys, jotka saavat meidät palaamaan suosikkipeliemme ääreen kerta toisensa jälkeen.

Pelillistämisen avulla voidaan parantaa työntekijöiden sitouttamista organisaatioon, tuottavuutta, työn flowta ja oppimista. Voit esimerkiksi kehittää työntekijöiden perehdyttämisprosessin siten että kauemmin yrityksessä työskennelleet työntekijät auttavat uusia työntekijöitä heidän ensimmäisten viikkojen aikana. Organisaatiosta riippuen tähän voidaan rohkaista erilaisten tunnustusten ja savustusten avulla. Pelillistäminen voi olla erittäin tehokas työntekijöiden sitouttamistrendi etenkin suurissa yrityksissä

The Internet of Things visualized

3. Internet of Things (IoT) eli esineiden internet ja digitalisaatio

Esineiden internet ja teollinen internet ovat termeinä olleet käytössä jo 90-luvulta alkaen, mutta uudenlaisten älykkäiden toimistojen ja rakennuksien myötä IoT tekee tuloaan osaksi työpäiväämme. Esimerkiksi toimistoissa joissa ei ole määrättyjä työpisteitä vaan se vaihtuu oma tarpeen mukaan, voidaan automaattisesti seurata miten erityöpisteitä ja neuvotteluhuoneita käytetään. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tilojen tehokkaamman käytön suunnittelemiseen. Tilanvarausjärjestelmä voi ehdottaa parhaita aikoja tapaamisille, tai CRM-järjestelmä varata automaattisesti oikean kokoisen neuvotteluhuoneen ja tilata virvokkeet kun tärkeä asiakastapaaminen varmistuu.

Haluaistiko kuulla lisää ratkaisuistamme?

Jätät yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

  4. Bring your own device (BYOD) becomes a standard

  Konsulttifirma Ovum selvitti maailmanlaajuisessa tutkimuksessaan, että noin 57 % työntekijöistä käyttää työpaikkansa tietoja tai järjestelmiä joillain tapaa omilla laitteillaan. Voidaan siis todeta, että BYOD on tulossa jäädäkseen. Google on jopa julkaissut Android for Work toiminnot Android käyttöjärjestelmälleen, jotta omien laitteiden käyttö työelämässä olisi helpompaa ja turvallisempaa.

  Monissa organisaatioissa ei enää noudateta normaalia virka-aikaa, vaan työntekijät saavat hyvin vapaasti päättää milloin ja missä työskentelevät. Organisaation tietoon ja järjestelmiin pääseminen myös virka-ajan ulkopuolella parantaa tutkitusti työntekijöiden tuottavuutta ja mahdollistaa heidän tehdä työnsä entistä paremmin. Omien laitteiden työkäytön salliminen vaatii IT:ltä valmistelua ja tietoturvan suunnittelua, jotta Bring your own device -ilmiö ei muutu Bring your own disaster -ilmiöksi.

  Peer to peer management

  5. Organisaation avoimuus rohkaisee vertaisjohtamiseen ja antamaan tunnustusta vertaisille

  Organisaatioiden toiminnan avoimuuden lisääntyessä työntekijät tietävät yhä paremmin minkä parissa heidän kollegansa työskentelevät. Tämä avaa uudenlaisen mahdollisuuden antaa arvostusta ja tunnustusta kanssatyöntekijöille. Lisääntynyt läpinäkyvyys ja avoimuus voi myös aiheuttaa tai laukaista jännitteitä työntekijöiden välille, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että lisääntyneellä avoimuudella on positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen.

  Lisääntynyt toiminnan avoimuus vähentää päällekkäistä työtä ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen. Yrityksen työntekijät pystyvät modernien työkalujen ja lisääntyneen avoimuuden avulla saavutetun tiedon avulla, muodostamaan organisaatiorajoja ylittäviä ad-hoc asiantuntijaverkostoja.

  Lopuksi

  2016 tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen vuosi yrityksille työntekijöiden sitouttamisen kannalta. Suurin osa näistä sitouttamisaktiviteeteista ja trendeistä vaativat jonkin verran teknistä osaamista, mutta oikeiden työkalujen ja organisaation toimintakulttuurin muutosten avulla voidaan nämä saavuttaa suhteellisen vaivattomasti.

  Me autamme yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita sitouttamaan työntekijöitään eeedo palvelumme avulla. Omnichannnel-viestintä on olennainen osa eeedoa. Käyttäjät voivat itse päättää mitä viestintäkanavia pitkin he ilmoituksensa saavat, toisaalta ylläpitäjä voi hallita mitkä aiheet aiheuttavat eri käyttäjille tai käyttäjäryhmille notifikaatioita. BYOD-kulttuurin yleistyessä yritykset siirtyvät paikka- ja laiteriippumattomiin pilvipalveluihin. eeedon avulla työntekijät pääsevät käsiksi tarvitsemaansa informaatioon myös omilla laitteillaan.

  Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä ja kerromme miten sovelluksemme avulla voitte sitouttaa työntekijöitänne entistä paremmin.

  Anssi Junnonen

  Haluaistiko kuulla lisää ratkaisuistamme?

  Jätät yhteystietosi niin olemme yhteydessä.